tokyobike 2015 秋季小旅行

tokyobike 秋季旅行 2015 髦民士多 bike the moment store tokyobike 2015 秋季小旅行 tokyobike 2015 秋季小旅行 150111 143358


各位有 tokyobike 既朋友仔請留意~ 10月25日我地會搞個 tokyobike 2015 秋季小旅行  一週年聚會,大家一齊踩住 tokyobike 悠悠閑閑玩返日。雖然路線都係老土既大圍單車徑,不過大家踩掂先 xp 如果大家今次都乖乖出席,我地下次就帶大家去d 更正既地方玩~
我地兩位店長仲會自己um 荷包準備少少正snack 俾大家😗咁當然越多人黎就越開心啦~早兩個月通知定大家,等你地無藉口話唔得閒~遲下 share 多d我地上次既相引下大家 😜
上一次係今年年頭 1月 搞。已經好耐無搞,我地決定會每年搞兩次,今次應該會多好比上次多好多 tokyobike 既朋友仔黎 🙂 希望啦!

日記:2015年10月25日(星期日)
時間:1pm 集合
集合地點:待定,稍後再通知大家 (預計大圍附近)
內容:踩單車去大埔野餐,悠閒輕鬆踩一個舒服的下午

Remarks
﹣因為是 tokyobike 聚會,所以必須踩 tokyobike 出席
﹣人數不限,只要踩 tokyobike 就可,預計大約10﹣20人
﹣我地兩位店長會為大家帶備一些酒水和snack,不過食物,飲品自備主要還是大家自己準備。
﹣穿著輕便的衣服,以 stylish 為主

如何報名
﹣想去既朋友到呢度 click 參加(真係去先好click xp)
﹣費用:全免
﹣由於我地會預備一些酒水和 snacks 俾大家,所以大家如果去既話記得報名,俾我地有預算。

tokyobike 秋季旅行 2015 髦民士多 bike the moment store tokyobike 2015 秋季小旅行 tokyobike 2015 秋季小旅行 150111 123250

tokyobike 秋季旅行 2015 髦民士多 bike the moment store tokyobike 2015 秋季小旅行 tokyobike 2015 秋季小旅行 150111 125550

tokyobike 秋季旅行 2015 髦民士多 bike the moment store tokyobike 2015 秋季小旅行 tokyobike 2015 秋季小旅行 150111 143027

tokyobike 秋季旅行 2015 髦民士多 bike the moment store tokyobike 2015 秋季小旅行 tokyobike 2015 秋季小旅行 150112 191443

tokyobike 秋季旅行 2015 髦民士多 bike the moment store tokyobike 2015 秋季小旅行 tokyobike 2015 秋季小旅行 150111 144531

tokyobike 秋季旅行 2015 髦民士多 bike the moment store tokyobike 2015 秋季小旅行 tokyobike 2015 秋季小旅行 150111 144714

tokyobike 秋季旅行 2015 髦民士多 bike the moment store tokyobike 2015 秋季小旅行 tokyobike 2015 秋季小旅行 150111 154810

tokyobike 秋季旅行 2015 髦民士多 bike the moment store tokyobike 2015 秋季小旅行 tokyobike 2015 秋季小旅行 150111 155331

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *